پرینتر لیزری رنگی

پرینترهای لیزری رنگی ، دستگاه هایی هستند که علاوه بر متون ساده توانایی چاپ هر نوع عکس و متن رنگی را نیز دارند .